fbpx

De cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding (ESaC/ETaC*) van Woodland Emotional Intelligence moet je volgen!

Dat kan tijdens onze open inschrijving combicursus van 15 t/m 18 november 2022.

De opbouw van de cursus is slim. De cursus is een mix van theorie en praktijk. Dag een en twee staat Geavanceerde Gesprekstechnieken op het programma. Tijdens deze twee dagen leer je onbewuste emoties van jouzelf en jouw gesprekspartner herkennen, waardoor je het gesprek beter kunt managen. De basis hiervoor leer je door herkennen van onbewuste, universele micro-expressies . Op dag drie en vier leer je hoe je de methodiek van Dr. Paul Ekman toepast om het waarheidsgehalte van een gesprek beter in te schatten. Tijdens de vier dagen oefen je de methodieken in de praktijk tijdens gesprekken met jouw medecursisten, test je je kennis met een quiz en zie je video’s met voorbeelden.

De training leert je daadwerkelijk het waarheidsgehalte van uitspraken bepalen. Je leert de baseline herkennen. Dat is de basisuitdrukking en -houding van jouw gesprekspartner: het uitgangspunt voor jouw waarheidsvinding. Vervolgens maak je gebruik van het PEER-model. In stap een van het PEER-model bereid je je gesprek voor. In stap twee van het PEER-model zorg je ervoor dat je gesprekspartner zich op zijn gemak voelt. Daarnaast observeer je je gesprekspartner en luister je actief. Misschien neem je Hotspots waar, dat zijn de afwijkingen van de baseline van jouw gesprekspartner. De oorzaak hiervan onderzoek je in stap drie, waarin je per Hotspot maximaal drie hypotheses opstelt. Vergeet daarbij niet de context waarin het gesprek plaatsvindt. Deze hypotheses gebruik je als gerichte vervolgvragen aan jouw gesprekspartner. Tenslotte kijk je in stap vier van het PEER-model terug op je gesprek en neem je een besluit over het waarheidsgehalte van jouw gesprekspartner.

De theorie van de cursus is universeel. De cursus leert je universele micro-expressie herkennen. Onderzoek van Dr. Paul Ekman onderscheidt zeven emoties met universele uitdrukking: angst, boosheid, walging, minachting, verdriet en blijdschap. Ontstaan als overlevings- en sociale signalen, leiden ze tot gezichtsuitdrukkingen die overal ter wereld gelijk zijn. Zij zorgen ervoor dat waar ook ter wereld, je deze uitdrukkingen herkent.

De trainers van Woodland Emotional Intelligence zijn professioneel. Omdat zij de methodiek van waarheidsvinding zelf hebben toegepast in de praktijk, ook onder operationele omstandigheden. Daarnaast zijn zij door Dr. Paul Ekman gecertificeerde trainers. Bovendien hebben de trainers met vijfenzeventig trainingen op de teller, ervaring in het geven van deze cursus aan verschillende klanten.

Nieuwsgierig geworden en wil je je aanmelden voor deze open inschrijving van november?

* ESaC staat voor Emotional Skills and Competencies, Geavanceerde Gesprekstechnieken is de Nederlandse variant. ETaC staat voor Evaluating Truthfulness and Credibility, Toegepaste Waarheidsvinding is hiervan de Nederlandse variant.