Toegepaste Waarheidsvinding

Helaas, dat is niet mogelijk… Het is een wijdverbreide mythe dat dit wel zou kunnen, gevoed door Hollywood en zelfverklaarde experts.
Wat is er dan wel mogelijk? Door aandachtig te luisteren en te observeren is het mogelijk om afwijkingen van de zogenaamde baseline vast te stellen. Dit is niet eenvoudig, maar zeker aan te leren. Op zichzelf zeggen deze afwijkingen niets en bij verkeerde interpretaties kunnen ze zelfs leiden tot een foute, voorbarige conclusie.
Maar deze afwijkingen kunnen we wel gebruiken om een hypothese op te stellen, die we vervolgens testen. Door het stellen van de juiste vragen kunnen we de hypothese bevestigen of ontkrachten. Deze methode maakt het mogelijk om een hele goede inschatting van de geloofwaardigheid van de gesprekspartner te maken.

Toegepaste Waarheidsvinding

Tijdens onze driedaagse cursus wordt de methode op een interactieve wijze behandeld. Ook besteden we veel aandacht aan de rol van het geheugen en het bewust worden van de invloed van vooroordelen. De cursus is de Nederlandstalige versie van de training Evaluating Truthfulness and Credibility (ETaC) van Paul Ekman International en is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek van meerdere onderzoekers, waaronder professor Paul Ekman (bekend van onder andere de serie Lie to Me en de animatiefilm Inside Out).

“…van zwart-wit TV naar kleuren TV

Tijdens mijn werk onderhandel ik vaak over grote bedragen. Met de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze uitstekende training ga ik veel bewuster een gesprek in…….”-

.