Geavanceerde Gesprekstechnieken

Wat kun je met de verborgen emoties van een ander ?

Eigenlijk heel veel! Mensen zenden onbewust signalen uit, die mogelijk laten zien en/of horen welke emotie op dat moment een rol speelt. Ook hier mogen er geen overhaaste conclusies getrokken worden. De context en het doel van het gesprek spelen dan ook een grote rol en door het stellen van de juiste vragen kan er dieper op het onderwerp en de emotie(s) worden ingegaan. Met deze kennis is het mogelijk om een (zakelijke) relatie niet te verstoren of juist te versterken.
De rol van de eigen emoties zijn tijdens een gesprek ook van groot belang. Hoe hoger de intensiteit van een emotie, hoe meer het denkvermogen afneemt. En dat is in de meeste gevallen niet wenselijk…

Geavanceerde Gesprekstechnieken

Deze tweedaagse cursus bestaat uit vier delen: het herkennen van de eigen emoties; het managen hiervan; het herkennen van emoties bij anderen en tenslotte het managen hiervan.
Wanneer je jezelf bewust bent van jouw eigen emoties en je kunt de emoties managen bij een ander kun je meer uit een gesprek halen en/of een betere relatie opbouwen.
In onze cursus ligt de focus altijd op de toepassing van deze technieken tijdens gesprekken. De cursus is de Nederlandstalige versie van Emotional Skills and Competencies (ESaC) van Paul Ekman International en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van onder andere professor Paul Ekman en wordt op een interactieve wijze gegeven.

Zowel de Geavanceerde Gesprekstechnieken als Toegepaste Waarheidsvinding gebruik ik zeer regelmatig. Op mijn werk helpt de kennis die ik heb opgedaan in mijn coachende rol. Ik herken emoties al in een vroegtijdig stadium. Zowel bij mijn gesprekspartners als bij mijzelf. Dat komt privé ook nog weleens van pas…