fbpx

Woodland Emotional Intelligence

Woodland Emotional Intelligence is gespecialiseerd in cursussen op het gebied van geavanceerde gesprekstechnieken en waarheidsvinding.

Onze hoofdtrainers hebben jarenlange ervaring in de trainings- en instructiewereld en zijn Paul Ekman gecertificeerde trainers en opgeleid in Communication, Behaviour and Credibility Analysis.

De technieken die je leert in de cursus, passen zij zelf ook toe in uiteenlopende praktijksituaties, veelal high-stake, onder verzwaarde omstandigheden in binnen- en buitenland. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Het is voor ons geen probleem onze cursus in het Engels te verzorgen.

Geavanceerde Gesprekstechnieken

Wat kun je met de verborgen emoties van een ander?

Eigenlijk heel veel! Mensen zenden onbewust signalen uit, die mogelijk laten zien en/of horen welke emotie op dat moment een rol speelt. Ook hier mogen er geen overhaaste conclusies getrokken worden. De context en het doel van het gesprek spelen dan ook een grote rol en door het stellen van de juiste vragen kan er dieper op het onderwerp en de emotie(s) worden ingegaan. Met deze kennis is het mogelijk om een (zakelijke) relatie niet te verstoren of juist te versterken. De rol van de eigen emoties zijn tijdens een gesprek ook van groot belang. Hoe hoger de intensiteit van een emotie, hoe meer het denkvermogen afneemt. En dat is in de meeste gevallen niet wenselijk…

Tijdens de cursus herken je je eigen emoties en leer je deze te managen. Wanneer je jezelf bewust bent van deze eigen emoties en je kunt de emoties managen bij een ander, haal je meer uit een gesprek en bouw je een betere relatie.
In onze cursus ligt de focus altijd op de toepassing van deze technieken tijdens gesprek. Deze cursus is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoeken.

Ik gebruik wat ik in de cursus heb geleerd zeer regelmatig. Op mijn werk helpt de kennis die ik heb opgedaan in mijn coachende rol. Ik herken emoties al in een vroegtijdig stadium. Zowel bij mijn gesprekspartners als bij mijzelf. Dat komt privé ook nog weleens van pas…

Waarheidsvinding

Hoe kun je zien of iemand liegt?

Helaas, dat is niet mogelijk… Het is een wijdverbreide mythe dat dit wel zou kunnen, gevoed door Hollywood en zelfverklaarde experts. Wat is er dan wel mogelijk? Door aandachtig te luisteren en te observeren is het mogelijk om afwijkingen van de zogenaamde baseline vast te stellen. Dit is niet eenvoudig, maar zeker aan te leren. Op zichzelf zeggen deze afwijkingen niets en bij verkeerde interpretaties kunnen ze zelfs leiden tot een foute, voorbarige conclusie.
Maar deze afwijkingen kunnen we wel gebruiken om een hypothese op te stellen, die we vervolgens testen. Door het stellen van de juiste vragen kunnen we de hypothese bevestigen of ontkrachten. Deze methode maakt het mogelijk om een hele goede inschatting van de geloofwaardigheid van de gesprekspartner te maken.

De verschillende methodes worden op een interactieve manier behandeld. Ook besteden we veel aandacht aan de rol van het geheugen en het bewust worden van de invloed van vooroordelen. Deze cursus is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek van meerdere onderzoekers.

“…van zwart-wit TV naar kleuren TV

Tijdens mijn werk onderhandel ik vaak over grote bedragen. Met de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze uitstekende training ga ik veel bewuster een gesprek in…….”-