fbpx

Woodland Emotional Intelligence

Woodland Emotional Intelligence heeft zich gespecialiseerd in het verzorgen van cursussen en workshops op het gebied van geavanceerde gesprekstechnieken en waarheidsvinding.

Onze trainers hebben jarenlange ervaring in de trainings- en instructiewereld en zijn Paul Ekman gecertificeerde trainers.

De technieken die in de cursussen worden aangeleerd, passen zij zelf ook toe in uiteenlopende praktijksituaties, veelal high-stake, onder verzwaarde omstandigheden in binnen- en buitenland. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Het is voor ons geen probleem om onze cursussen en workshops in het Engels te verzorgen.

Geavanceerde Gesprekstechnieken

Wat kun je met de verborgen emoties van een ander?

Eigenlijk heel veel! Mensen zenden onbewust signalen uit, die mogelijk laten zien en/of horen welke emotie op dat moment een rol speelt. Ook hier mogen er geen overhaaste conclusies getrokken worden. De context en het doel van het gesprek spelen dan ook een grote rol en door het stellen van de juiste vragen kan er dieper op het onderwerp en de emotie(s) worden ingegaan. Met deze kennis is het mogelijk om een (zakelijke) relatie niet te verstoren of juist te versterken.
De rol van de eigen emoties zijn tijdens een gesprek ook van groot belang. Hoe hoger de intensiteit van een emotie, hoe meer het denkvermogen afneemt. En dat is in de meeste gevallen niet wenselijk…

Op dag een en twee van de combinatiecursus wordt de uit vier delen bestaande cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken gegeven. Tijdens deze dagen leer je het herkennen van de eigen emoties; het managen hiervan; het herkennen van emoties bij anderen en tenslotte het managen hiervan.
Wanneer je jezelf bewust bent van jouw eigen emoties en je kunt de emoties managen bij een ander kun je meer uit een gesprek halen en/of een betere relatie opbouwen.
In onze cursus ligt de focus altijd op de toepassing van deze technieken tijdens gesprek. Deze cursus is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van onder andere professor Paul Ekman en wordt op een interactieve wijze gegeven.

Zowel de Geavanceerde Gesprekstechnieken als de Toegepaste Waarheidsvinding gebruik zeer regelmatig. Op mijn werk helpt de kennis die ik heb opgedaan in mijn coachende rol. Ik herken emoties al in een vroegtijdig stadium. Zowel bij mijn gesprekspartners als bij mijzelf. Dat komt privé ook nog weleens van pas…

Toegepaste Waarheidsvinding

Helaas de Pinokkio-neus bestaat niet...

Hoe kun je zien of iemand liegt?

Helaas, dat is niet mogelijk… Het is een wijdverbreide mythe dat dit wel zou kunnen, gevoed door Hollywood en zelfverklaarde experts.
Wat is er dan wel mogelijk? Door aandachtig te luisteren en te observeren is het mogelijk om afwijkingen van de zogenaamde baseline vast te stellen. Dit is niet eenvoudig, maar zeker aan te leren. Op zichzelf zeggen deze afwijkingen niets en bij verkeerde interpretaties kunnen ze zelfs leiden tot een foute, voorbarige conclusie.
Maar deze afwijkingen kunnen we wel gebruiken om een hypothese op te stellen, die we vervolgens testen. Door het stellen van de juiste vragen kunnen we de hypothese bevestigen of ontkrachten. Deze methode maakt het mogelijk om een hele goede inschatting van de geloofwaardigheid van de gesprekspartner te maken.

Tijdens dag drie en vier van de combinatiecursus wordt deze methode op een interactieve wijze behandeld. Ook besteden we veel aandacht aan de rol van het geheugen en het bewust worden van de invloed van vooroordelen. Deze cursus is gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek van meerdere onderzoekers, waaronder professor Paul Ekman (bekend van onder andere de serie Lie to Me en de animatiefilm Inside Out).

“…van zwart-wit TV naar kleuren TV

Tijdens mijn werk onderhandel ik vaak over grote bedragen. Met de kennis die ik heb opgedaan tijdens deze uitstekende training ga ik veel bewuster een gesprek in…….”-

.

Zijn er ook workshops mogelijk?

Jazeker! Eigenlijk is er heel veel mogelijk. In overleg kunnen we een workshop samenstellen die bij jouw bedrijfsactiviteiten en agenda aansluit.
Hieronder een tweetal mogelijkheden.

Waarheid en Leugens: de wetenschap

Deze eendaagse workshop geeft je een aardige inkijk in de achtergronden van de cursus Toegepaste Waarheidsvinding. Na een introductie ga je zelf aan de slag om te ontdekken hoe fascinerend dit is. Deze dag is bedoeld voor groepen en ook zeer geschikt als leuke én leerzame dag voor jouw bedrijfsevenement. Investering en locatie in overleg.

Introductie Workshop

Met een workshop van een of twee uur introduceren wij op jouw locatie onze cursus Toegepaste Waarheidsvinding. Je gaat ook zelf aan de slag en maakt kennis met onze lesmethode en trainers. Investering en locatie in overleg.