fbpx

Helaas: cursus geannuleerd…

Deze week stond voor WoodlandEI de module Toegepaste Waarheidsvinding (ETaC) van de combinatiecursus op de agenda. Vorige week hadden onze cursisten al het eerste gedeelte van de, in company, combinatiecursus gevolgd: Geavanceerde Gesprekstechnieken (ESaC).

Helaas gooide Corona roet in het eten en is de cursus in overleg met de opdrachtgever verplaatst naar een moment na de zomervakantie. Maar niet getreurd, de cursisten kunnen inmiddels aan de slag met de test die zij na afloop van de cursus moeten maken en maken alvast de test voor de module Geavanceerde Gesprekstechnieken. Hiervoor analyseren zij een video, waarbij zij hypotheses opstellen en vragen bedenken waarom het onderwerp van de video doet wat hij doet.

In oktober starten zij met het vervolg, Toegepaste Waarheidsvinding, de trainers kijken er naar uit hen die kneepjes van de methodieken van Paul Ekman te leren.

De box van Klapr en Emotions Revealed van Ekman

Wat hebben de box van @klapr en Emotions Revealed van Dr. Paul Ekman met elkaar gemeen hoor ik denken. Heel eenvoudig, beiden maken onderdeel uit van het cursusmateriaal voor onze cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken (ESaC). Ook tijdens onze in company cursus in Zeist!

Meer weten over onze cursussen?

Klaar voor nieuwe in company cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding

De trainers van WoodlandEI kijken weer uit naar vier interessante cursusdagen. Op de locatie van de klant hebben de trainers de cursussetting klaargezet en zijn in afwachting van de cursisten.

Deze week verzorgen zij de module Geavanceerde Gesprekstechnieken (ESaC), de cursisten leren in deze twee dagen de emoties van zichzelf en die van hun gesprekspartner te herkennen. Zo kunnen zij een gesprek beter managen.

Volgende week volgt de tweede module van de cursus, Toegepaste Waarheidsvinding (ETaC), daarin leren de cursisten het waarheidsgehalte van een gesprek te bepalen. Vooral van belang bij highstake gesprekken.

Wil jij samen met WoodlandEI kijken naar de mogelijkheden om de cursus voor jouw bedrijf op de beste manier in te passen? Neem dan contact met ons op en bespreek met een van onze trainers wat voor jouw bedrijf kan.

Ken jij Cal Lightman?

Cal Lightman is bekend van de dramaserie Lie to Me over zijn bedrijf dat ingehuurd wordt om in onderzoeken de waarheid boven water te halen. Dat doen ze door op gelaatsexpressies en lichaamstaal te letten tijdens gesprekken. Het personage van Lightman is gebaseerd op Dr. Paul Ekman die een autoriteit is op het gebied van waarheidsvinding en voortijdig herkennen van emoties.

Woodland Emotional Intelligence heeft Paul Ekman gecertificeerde trainers. Zowel Tim als Marc zijn door Dr. Paul Ekman gecertificeerd. Hierdoor zijn zij bevoegd de cursussen van Paul Ekman te geven. Daarnaast blijven zij zich ontwikkelen. Tim is MSc in Communication, Behaviour and Credibility Analysis. Op dit moment is trainer Marc druk bezig met afronden van dezelfde studie, ook aan de Manchester Metropolitan University.

Zij kunnen jou tijdens onze cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding de kneepjes van het vak leren waarin in de serie Lie to Me mee wordt gewerkt. Daarnaast leer je tijdens deze cursus ook de emoties van jouzelf en die van jouw gesprekspartner herkennen. Zo leer je niet alleen het waarheidsgehalte van een gesprek te beoordelen, maar dankzij het herkennen van deze verborgen emoties, leer je ook het gesprek beter te sturen.

Schrijf je in voor onze cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding die van 15 t/m 18 november 2022. Een unieke kans er zijn slechts twaalf plekken beschikbaar dit jaar!

Een rood of wit steentje?

Vorige week heeft WoodlandEI een In Company cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding verzorgd. Als eindopdracht hebben onze cursisten de zogenaamde triad-oefening gedaan. Zo noemen wij de oefening waarbij de ene cursist de verteller is en de andere twee cursisten de vragen stellen en observeren. De verteller krijgt een rood of een wit steentje, waarbij rood staat voor een verzonnen verhaal en wit voor een waar verhaal.

De oefening is bedoeld om het waarheidsgehalte van het verhaal te bepalen. Daarvoor maken de cursisten gebruik van het PEER-model. In stap een van het PEER-model bereidt de interviewers het gesprek voor. In stap twee van het PEER-model zorgen de interviewers dat de gesprekspartner zich op zijn gemak voelt. Daarnaast observeren de interviewers de verteller en luisteren actief naar wat er wordt verteld. Als de interviewers Hotspots waarnemen, zijn dat afwijkingen van de baseline van de verteller. De oorzaak hiervan onderzoeken zij in stap drie, waarbij zij per Hotspot maximaal drie hypotheses opstellen. Deze hypotheses gebruiken zij om gericht vervolgvragen te stellen. In stap vier van het PEER-model nemen zij een besluit over het waarheidsgehalte van de verteller.

Wil jij ook leren het waarheidsgehalte van een gesprek te beoordelen? Meer informatie over onze open inschrijvingscursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding van 15 t/m 18 november 2022 vind je onder de knop informatie.


#Lietome #Waarheidsvinding #ETaC #Toegepastewaarheidsvinding #F2F #Facetoface #PaulEkman #Liegen #waarheid #baseline #context

Emotions Revealed en Geavanceerde Gesprekstechnieken.

Emotions Revealed is onderdeel van de module Geavanceerde Gesprekstechnieken tijdens onze vijfdaagse in-company cursus. Ook deze week leert WoodlandEI haar cursisten in deze Nederlandse versie van de Paul Ekman training Emotional Skills and Competencies (ESaC)  hoe zij de emoties van hun gesprekspartner en die van zichzelf leren herkennen en beheersen.

Het mes snijdt aan twee kanten.

Jullie herhaling, wij filmpjes. Dat was de deal die WoodlandEI afgelopen zaterdag met een aantal cursisten heeft gemaakt.

In de ochtend trakteerden de trainers van WoodlandEI een aantal oud-cursisten niet alleen op koffie, maar ook op herhaling van de lesstof van de cursussen waaraan de cursisten in de afgelopen jaren aan hebben deelgenomen.

In de cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken leer je de emoties van jouw gesprekspartner beter te lezen. Met de cursus Toegepaste Waarheidsvinding kun je daadwerkelijk het waarheidsgehalte van uitspraken bepalen. Je leert de baseline herkennen. Dat is de basisuitdrukking en -houding van jouw gesprekspartner: het uitgangspunt voor jouw waarheidsvinding.

Tijdens de uitgebreide lunch, die weer uitstekend verzorgd werd door Schimmel1885, wisselden de cursisten ervaringen uit in het gebruik van de methodieken in de praktijk. Waarbij duidelijk werd dat zij het regelmatig toepassen tijdens belangrijke gesprekken. Wat ook duidelijk werd is dat herhalen van de lesstof zeer gewenst is.

Voor de trainers van WoodlandEI was deze dag ook het moment om nieuwe lesmethodes uit te testen. Zo voerden de cursisten een nieuwe test met gezichtsuitdrukkingen uit en was er een digitale quiz met vragen uit de lesstof. Daarnaast werkten de cursisten vrijwillig mee aan het maken van nieuwe filmpjes, door een emotioneel verhaal en een waar of nietwaar verhaal voor de camera te vertellen.

Een dag van hernieuwde kennismaking met elkaar, herhaling van de lesstof, feedback en ervaringen uitwisselen. Het team van WoodlandEI gaat aan de slag met de feedback.

De cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding (ESaC/ETaC*) van Woodland Emotional Intelligence moet je volgen!

Dat kan tijdens onze open inschrijving combicursus van 15 t/m 18 november 2022.

De opbouw van de cursus is slim. De cursus is een mix van theorie en praktijk. Dag een en twee staat Geavanceerde Gesprekstechnieken op het programma. Tijdens deze twee dagen leer je onbewuste emoties van jouzelf en jouw gesprekspartner herkennen, waardoor je het gesprek beter kunt managen. De basis hiervoor leer je door herkennen van onbewuste, universele micro-expressies . Op dag drie en vier leer je hoe je de methodiek van Dr. Paul Ekman toepast om het waarheidsgehalte van een gesprek beter in te schatten. Tijdens de vier dagen oefen je de methodieken in de praktijk tijdens gesprekken met jouw medecursisten, test je je kennis met een quiz en zie je video’s met voorbeelden.

De training leert je daadwerkelijk het waarheidsgehalte van uitspraken bepalen. Je leert de baseline herkennen. Dat is de basisuitdrukking en -houding van jouw gesprekspartner: het uitgangspunt voor jouw waarheidsvinding. Vervolgens maak je gebruik van het PEER-model. In stap een van het PEER-model bereid je je gesprek voor. In stap twee van het PEER-model zorg je ervoor dat je gesprekspartner zich op zijn gemak voelt. Daarnaast observeer je je gesprekspartner en luister je actief. Misschien neem je Hotspots waar, dat zijn de afwijkingen van de baseline van jouw gesprekspartner. De oorzaak hiervan onderzoek je in stap drie, waarin je per Hotspot maximaal drie hypotheses opstelt. Vergeet daarbij niet de context waarin het gesprek plaatsvindt. Deze hypotheses gebruik je als gerichte vervolgvragen aan jouw gesprekspartner. Tenslotte kijk je in stap vier van het PEER-model terug op je gesprek en neem je een besluit over het waarheidsgehalte van jouw gesprekspartner.

De theorie van de cursus is universeel. De cursus leert je universele micro-expressie herkennen. Onderzoek van Dr. Paul Ekman onderscheidt zeven emoties met universele uitdrukking: angst, boosheid, walging, minachting, verdriet en blijdschap. Ontstaan als overlevings- en sociale signalen, leiden ze tot gezichtsuitdrukkingen die overal ter wereld gelijk zijn. Zij zorgen ervoor dat waar ook ter wereld, je deze uitdrukkingen herkent.

De trainers van Woodland Emotional Intelligence zijn professioneel. Omdat zij de methodiek van waarheidsvinding zelf hebben toegepast in de praktijk, ook onder operationele omstandigheden. Daarnaast zijn zij door Dr. Paul Ekman gecertificeerde trainers. Bovendien hebben de trainers met vijfenzeventig trainingen op de teller, ervaring in het geven van deze cursus aan verschillende klanten.

Nieuwsgierig geworden en wil je je aanmelden voor deze open inschrijving van november?

* ESaC staat voor Emotional Skills and Competencies, Geavanceerde Gesprekstechnieken is de Nederlandse variant. ETaC staat voor Evaluating Truthfulness and Credibility, Toegepaste Waarheidsvinding is hiervan de Nederlandse variant.

Herbeleving gênante momenten in een veilige omgeving

Bij de cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken (ESaC)/Toegepaste Waarheidsvinding (ETaC) herbeleven onze cursisten gênante momenten. Dit doen zij tijdens de oefening met de rode en witte steentjes. Trek je een rood steentje, dan vertel je een niet waar gênant verhaal, trek je een wit steentje dan vertel je een waar gênant verhaal. In haar quote herinnert cursist Rachel haar gênante momenten tijdens de cursusweek van april. De omgeving waarin de cursisten hun verhalen delen is veilig: wat je vertelt in de cursusruimte, blijft in de cursusruimte.

Meer weten over deze cursus? Neem dan contact met ons op!