fbpx

Een rood of wit steentje?

Vorige week heeft WoodlandEI een In Company cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding verzorgd. Als eindopdracht hebben onze cursisten de zogenaamde triad-oefening gedaan. Zo noemen wij de oefening waarbij de ene cursist de verteller is en de andere twee cursisten de vragen stellen en observeren. De verteller krijgt een rood of een wit steentje, waarbij rood staat voor een verzonnen verhaal en wit voor een waar verhaal.

De oefening is bedoeld om het waarheidsgehalte van het verhaal te bepalen. Daarvoor maken de cursisten gebruik van het PEER-model. In stap een van het PEER-model bereidt de interviewers het gesprek voor. In stap twee van het PEER-model zorgen de interviewers dat de gesprekspartner zich op zijn gemak voelt. Daarnaast observeren de interviewers de verteller en luisteren actief naar wat er wordt verteld. Als de interviewers Hotspots waarnemen, zijn dat afwijkingen van de baseline van de verteller. De oorzaak hiervan onderzoeken zij in stap drie, waarbij zij per Hotspot maximaal drie hypotheses opstellen. Deze hypotheses gebruiken zij om gericht vervolgvragen te stellen. In stap vier van het PEER-model nemen zij een besluit over het waarheidsgehalte van de verteller.

Wil jij ook leren het waarheidsgehalte van een gesprek te beoordelen? Meer informatie over onze open inschrijvingscursus Geavanceerde Gesprekstechnieken/Toegepaste Waarheidsvinding van 15 t/m 18 november 2022 vind je onder de knop informatie.


#Lietome #Waarheidsvinding #ETaC #Toegepastewaarheidsvinding #F2F #Facetoface #PaulEkman #Liegen #waarheid #baseline #context

Het mes snijdt aan twee kanten.

Jullie herhaling, wij filmpjes. Dat was de deal die WoodlandEI afgelopen zaterdag met een aantal cursisten heeft gemaakt.

In de ochtend trakteerden de trainers van WoodlandEI een aantal oud-cursisten niet alleen op koffie, maar ook op herhaling van de lesstof van de cursussen waaraan de cursisten in de afgelopen jaren aan hebben deelgenomen.

In de cursus Geavanceerde Gesprekstechnieken leer je de emoties van jouw gesprekspartner beter te lezen. Met de cursus Toegepaste Waarheidsvinding kun je daadwerkelijk het waarheidsgehalte van uitspraken bepalen. Je leert de baseline herkennen. Dat is de basisuitdrukking en -houding van jouw gesprekspartner: het uitgangspunt voor jouw waarheidsvinding.

Tijdens de uitgebreide lunch, die weer uitstekend verzorgd werd door Schimmel1885, wisselden de cursisten ervaringen uit in het gebruik van de methodieken in de praktijk. Waarbij duidelijk werd dat zij het regelmatig toepassen tijdens belangrijke gesprekken. Wat ook duidelijk werd is dat herhalen van de lesstof zeer gewenst is.

Voor de trainers van WoodlandEI was deze dag ook het moment om nieuwe lesmethodes uit te testen. Zo voerden de cursisten een nieuwe test met gezichtsuitdrukkingen uit en was er een digitale quiz met vragen uit de lesstof. Daarnaast werkten de cursisten vrijwillig mee aan het maken van nieuwe filmpjes, door een emotioneel verhaal en een waar of nietwaar verhaal voor de camera te vertellen.

Een dag van hernieuwde kennismaking met elkaar, herhaling van de lesstof, feedback en ervaringen uitwisselen. Het team van WoodlandEI gaat aan de slag met de feedback.